Procedura Lockout / Tagout (LOTO) privind controlul energiilor periculoase

Ce este energia periculoasă?

Sursele de energie electrice, mecanice, hidraulice, pneumatice, chimice, termice, gaze sau alte surse existente în interiorul mașinilor sau echipamentelor pot fi periculoase pentru lucrători.

În timpul alimentării și întreținerii mașinilor și echipamentelor, pornirea neașteptată sau eliberarea de energie stocată poate duce la răniri grave sau decesul lucrătorilor.

 

Forme de energie

1. Energia potenţială este energia unui sistem fizic, dependentă numai de poziţia sau configuraţia diferitelor părţi ale sistemului. Acest potenţial poate fi convertit în orice altă formă de energie, de exemplu în energie cinetică şi poate efectua lucru mecanic într-un proces.

Exemple de energie potenţială

– energia dintre două mase care se atrag gravitaţional sau energia potenţială a unei coloane de fluid datorată gravitaţiei;

– energia de poziţie într-un câmp de forţe inerţial (de exemplu forţe centrifuge);

– energia de deformare elastică;

– energie chimică;

– energia unui câmp electrostatic;

– energia unui câmp magnetic;

– energia osmotică.

2. Energia cinetică sau energie de mişcare a unui corp este acea energie datorată mişcării (de translaţie) cu viteza. Ea este egală cu lucrul mecanic necesar pentru a modifica (accelera) viteza corpului din repaus la viteza curentă.

 

Transformarea energiei

Energia este adesea convertită de la un tip la altul pentru a fi mai utilă.

Ex.:

Energia chimică stocată într-un combustibil, cum ar fi gazul natural este eliberată ca energie termică atunci când acesta este arsă într-o centrală termică. Această energie termică este utilizată pentru încălzirea apei într-un cazan și transformarea acesteia abur pentru a roti o turbină, generatoare de energie electrică. Energia electrică este apoi distribuită de-a lungul liniilor electrice către întreprinderi, caz în care energia electrică poate fi utilizată pentru a alimenta un compresor de aer. Motorul electric al compresorului baga forțat aerul din mediu intr-un vas sub presiune.

Acest aer stocat este o energie pneumatică potențială, care poate fi folosită la un moment ulterior.

În timpul unei pene de curent electric, puteți utiliza în continuare mașini sau echipamente acționate cu aer, atât timp cât există suficientă energie pneumatică potențială (aer comprimat) rămasă în interiorul vasului de expansiune al compresorului de aer.

 

Care sunt riscurile generate de energia periculoasă?

Lucrătorii care asigură mentenanța mașinilor sau echipamentelor pot suferi accidente care duc la incapacitate temporara de muncă sau deces.

Leziunile și vătămările integrității și sănătății organismului uman pot fi: electrocutare, arsuri, strivire, tăiere, sfâșierea, amputare, sau fracturarea anumitor parți ale corpului, etc..

 

Cum putem controla energia periculoasă?

Prin implementarea și respectarea procedurii „Lockout / Tagout (LOTO)” sau blocarea / marcarea sau etichetarea energiilor periculoase.

Ce putem alege?

Avem 3 opțiuni.

Opțiunea 1: Lockout (LO). Lockout – este o procedură stabilită pentru utilizarea unui dispozitiv de blocare, cum ar fi un lacăt pe un dispozitiv de izolare a energiei pentru a crea o barieră fizică de protecție. În cazul în care un dispozitiv de separare poate accepta un dispozitiv de blocare, trebuie să utilizați blocarea – fără excepții!

Opțiunea 2: Tagout (TO). Tagout – este o procedură pentru utilizare unei etichete de avertizare sau

semne pe un dispozitiv tagout dacă un dispozitiv de separare nu poate accepta un dispozitiv de blocare. Dispozitivele Tagout ar trebui să ofere cel puțin aceeași protecție ca un dispozitiv lockout.

Atât timp cât dispozitivele tagout nu asigură aceeași barieră fizică împotriva energiilor periculoase trebuie luată o măsură suplimentară pentru o protecție echivalentă.

Ex.: eliminarea bateriei unui vehicul,

Opțiunea 3: Lockout / Tagout (LOTO). Cea mai bună practică. Dispozitivul de blocare pe un dispozitiv de izolare a energiei asigură fizic protecția lucrătorilor, iar etichetele de avertizare servesc atât vizual cât și în scris notificarea altor persoane.

 

Etapele de aplicare concretă a procedurii sunt:

1. Identificarea mașinilor sau echipamentelor care necesită izolare, blocare, marcarea / etichetarea energiilor periculoase.

2. Identificarea surselor de energie pentru fiecare mașină sau echipament în parte.

3. Stabilirea punctelor de izolare pentru fiecare dintre energiile care acționează mașina sau echipamentul.

4. Marcarea / etichetarea punctelor de izolare stabilite.

5. Stabilirea dispozitivelor de blocare și etichetare necesare (tip, dimensiune, cantitate) pentru fiecare punct de izolare stabilit și achiziționarea acestora.

6. Întocmirea unei instrucțiuni proprii cu privire la izolarea, blocarea și marcarea / etichetarea energiilor periculoase pentru fiecare mașină sau echipament asupra căreia / căruia se va interveni în timpul lucrărilor de mentenanță.

7. Instruirea lucrătorilor cu prevederile procedurii LOTO, prezentarea dispozitivelor de blocare și marcare / etichetare, testarea și autorizarea lucrătorilor.

8 Dotarea lucrătorilor cu instrumentele de blocare și marcare corespunzătoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *