Strategia UE privind SSM 2014-2020

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 Garantarea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru cei peste 217 milioane de angajați din UE reprezintă un…

Ghid pentru HG 300

Ghid facultativ de bune practici pentru înțelegerea și punerea în aplicare a Directivei 92/57/CEE „directiva privind șantierele” Prezenta publicație este sprijinită prin Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – PROGRESS (2007-2013). Programul este pus în aplicare de către Comisia Europeană. Acesta a fost înființat pentru…
1 2 3 69